Sürdürülebilir Tarım İlkelerine Göre Üretilmiş Ayçiçek Yağı’nın Tarladan Sofraya Hikayesi16
Tüketicinin Ürünü Tercih Etmesi
Tüketici markete gider, raftan “Sürdürülebilir Tarım İlkelerine Göre Üretilmiş Ayçiçek Yağını” alır ve evinde afiyetle tüketir.
Daha fazla bilgi için:
SUNAR'ın da üyesi bulunduğu SKD (Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) Türkiye Tarım Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Tarım İlkeleri dökümanını inceleyebilirsiniz.